stiftelsen Tallbergs Kapell

Här återfinner ni stadgar, kallelser till årsmöten och andra dokument för stiftelsen Tallbergs kapell.

Gällande stadgar
Nya stadgar som väntar på godkännande av Domkapitlet

Kallelse till årsmöte 22 april 2019, ca kl.12:3o.

Härmed kallas intressenter  till årsmöte för stiftelsen Tallbergs kapell. Mötet hålls i kapellet efter Påskmässan som börjar kl.11oo. Dagordning för mötet och andra för mötet relevanta dokument kommer att finnas tillgängliga 2 veckor innan att ladda ner här:

Dagordning årsmöte 2019
Verksamhetsberättelse med kassarapport 2018