stiftelsen Tallbergs Kapell

Här återfinner ni stadgar, kallelser till årsmöten och andra dokument för stiftelsen Tallbergs kapell.

Kallelse till årsmöte för stiftelsen Tallbergs kapell.
Datum: 13 april 2020, efter påskmässa med efterföljande fika. Mässan börjar kl. 11:00.

Dagordning

Årsberättelse med kassarapport 2019

Gällande stadgar
Nya stadgar som väntar på godkännande av Domkapitlet

Protokoll från årsmöten fås på begäran. Skicka e-post till stiftelsen.