stiftelsen Tallbergs Kapell

Här återfinner ni stadgar, kallelser till årsmöten och andra dokument för stiftelsen Tallbergs kapell.

Gällande stadgar
Nya stadgar som väntar på godkännande av Domkapitlet

Protokoll från årsmöten fås på begäran. Skicka e-post till stiftelsen.