Tallbergs Kapell

Kapellet ligger högst upp i en tallbacke i den lilla byn Tallberg, tio mil nordväst om Luleå. Kapellet tillhör och hålls aktivt av stiftelsen Tallbergs Kapell i samarbete med Gunnarsbys församling. Fasta gudstjänster hålls varje "annandag": Annandag jul, annandag påsk och "annandag" midsommar. Vid högmässan midsommar hålls även en mycket välbesökt stor årlig auktion och lotteri som försäkrar att kapellet hålls i drift ännu ett år. Tack vare stiftelsens försorg är nu kapellet även tillgängligt för personliga högtider.

Gudstjänster 2020

  • Midsommar mässa och firande inställt på grund av Covid-19. 
  • 26 dec, 11:00, annandag jul. Mässa och julfika.