Tallbergs kapell

Tallbergs Kapell

Kapellet ligger högst upp i en tallbacke i den lilla byn Tallberg, tio mil nordväst om Luleå. Kapellet tillhör och hålls aktivt av stiftelsen Tallbergs Kapell i samarbete med Gunnarsby församling. Fasta gudstjänster hålls varje "annandag": Annandag jul, annandag påsk och "annandag" midsommar. Vid högmässan midsommar hålls även en mycket välbesökt stor årlig auktion och lotteri som försäkrar att kapellet hålls i drift ännu ett år. Tack vare stiftelsens försorg är nu kapellet även tillgängligt för personliga högtider.

Gudstjänster 2024

  • 1 april, 11:00 Påskmässa. Fika efter mässa, sedan stiftelsens årsmöte.

  • 23 juni, 11:00 Midsommargudstjänst med fika och traditionell auktion och lotteri till förmån för kapellets drift.

  • 26 december,11:00. Julmässa, Fika.