Tallbergs kapell
stiftelsen Tallbergs Kapell

Här återfinner ni stadgar, kallelser till årsmöten och andra dokument för stiftelsen Tallbergs kapell.

Kallelse till årsmöte, måndag 1 april 2024, efter gudstjänst och fika.

Dagordning årsmöte 2024

Årsberättelse verksamhetsår 2023

Revisionsberättelse verksamhetsår 2023

Gällande stadgar


Protokoll från årsmöten fås på begäran. Skicka e-post till stiftelsen.