Tallbergs kapell
stiftelsen Tallbergs Kapell

Här återfinner ni stadgar, kallelser till årsmöten och andra dokument för stiftelsen Tallbergs kapell.

Kallelse till årsmöte, måndag 10 april, efter gudstjänst och fika.

Dagordning årsmöte 2023

Årsberättelse verksamhetsår 2022

Revisionsberättelse verksamhetsår 2022

Gällande stadgar


Protokoll från årsmöten fås på begäran. Skicka e-post till stiftelsen.