stiftelsen Tallbergs Kapell

Här återfinner ni stadgar, kallelser till årsmöten och andra dokument för stiftelsen Tallbergs kapell.

Kallelse till årsmöte för stiftelsen Tallbergs kapell.
Datum: 13 april 2020, efter påskmässa med efterföljande fika. Mässan börjar kl. 11:00. 

Påskmässa annandag påsk inställd på grund av Covid-19. Ordförande kontaktar på orten aktiva stiftelsemedlemmar för att ordna lämpligast för att ordna lämpligast för årsmötet.


Dagordning

Årsberättelse med kassarapport 2019

Gällande stadgar
Nya stadgar som väntar på godkännande av Domkapitlet

Protokoll från årsmöten fås på begäran. Skicka e-post till stiftelsen.