stiftelsen Tallbergs Kapell

Här återfinner ni stadgar, kallelser till årsmöten och andra dokument för stiftelsen Tallbergs kapell.

Påskmässa annandag påsk inställd på grund av Covid-19. Ordförande kontaktar på orten aktiva stiftelsemedlemmar för att ordna lämpligast för att ordna lämpligast för årsmötet.

Gällande stadgar


Protokoll från årsmöten fås på begäran. Skicka e-post till stiftelsen.