stiftelsen Tallbergs Kapell

Här återfinner ni stadgar, kallelser till årsmöten och andra dokument för stiftelsen Tallbergs kapell.

Kallelse till årsmöte, måndag 18 april, efter gudstjänst och fika.

Dagordning årsmöte 2022

Årsberättelse verksamhetsår 2021

Revisionsberättelse verksamhetsår 2021

Gällande stadgar


Protokoll från årsmöten fås på begäran. Skicka e-post till stiftelsen.