stiftelsen Tallbergs Kapell

Här återfinner ni stadgar, kallelser till årsmöten och andra dokument för stiftelsen Tallbergs kapell.

Påskmässa annandag påsk inställd på grund av Covid-19. Ordförande kontaktar på orten aktiva stiftelsemedlemmar för att ordna lämpligast för att ordna lämpligast för årsmötet.

Dagordning årsmöte 2021

Årsberättelse verksamhetsår 2020

Revisionsberättelse verksamhetsår 2020

Gällande stadgar


Protokoll från årsmöten fås på begäran. Skicka e-post till stiftelsen.